dissabte, 31 de març de 2007

4. Advanced Squad Leader (ASL)

Advanced Squad Leader és un joc tàctic. Això vol dir que recrea situacions concretes, petits combats que sovint formen part d'una batalla més gran. La majoria de wargames no són tàctics, sinó operacionals (que recreen una batalla sencera) o estratègics (que recreen tota una guerra).

Hi ha una gran diferència entre un joc tàctic i un d'operacional o estratègic: en aquests últims, normalment tenim regles que ens permeten reomplir les nostres tropes amb noves fornades de batallons, divisions o exèrcits, a partir de taules predefinides o bé a partir de la situació econòmica i industrial del nostre bàndol. En els jocs tàctics, que simulen minuts, normalment no hi ha reforços (el que més s'hi assembla són tropes que arriben a l'enfrontament una mica més tard).

I que no hi hagi reforços vol dir que no podem reemplaçar les pèrdues. Això fa que, sovint, al jugador d'Advanced Squad Leader li costi sacrificar les tropes per obtenir guanys en territori o en temps. El jugador d'escacs ja sap que el gambit és una de les jugades més arriscades, perquè les peces perdudes ja no es poden recuperar, mentre que l'oponent pot asfixiar el joc per minimitzar el guany de temps o espai guanyat en el gambit.

El jugador d'un escenari d'Advanced Squad Leader s'ha de fixar en les condicions de victòria de l'escenari i en els torns que té per aconseguir-les, tant si és en l'atac com en la defensa. Normalment, amb un temps infinit, qualsevol atacant podria desgastar prou el defensor com per ocupar els hexàgons indicats, però el temps de joc és limitat. Si en el torn indicat l'atacant no ha aconseguit els punts de victòria necessaris, el defensor guanya la partida encara que no li quedi cap soldat viu. Igualment, per l'atacant, aconseguir l'última posició amb l'últim soldat pot significar la victòria, encara que el defensor pogués contraatacar en un inexistent torn subseqüent.

El jugador, per tant, s'ha d'abstreure de la situació anterior i posterior a l'escenari i concentrar-se a assolir els objectius en els torns marcats. Una victòria tàctica pot ser pírrica en el context major d'una batalla o una guerra, però això escapa al context d'aquest joc.