diumenge, 6 d’abril de 2008

104. Raid on St. Nazaire. Partida 1. Torn 12

Raid on St. Nazaire

Partida 1, 2008-04-06
Torn 12 (28 de març de 1942, 02:34)

Nota, tant els comandos com els Stosstruppen (ST) duen sufixat un nombre amb la quantitat de soldats de que encara disposen.

Començo el torn amb 63,1 punts. La xifra històrica és de 53 (superada!) La victòria total és a 70 punts.

1. Canons i focus
1.1. Recuperació

Tots els canons i focus alemanys estan en bon estat.

1.2. Il·luminació

Com que al torn 7 Smalley-5 ha danyat la central elèctrica, tots els focus queden apagats. Els focus 142 i 412 ja han engegat els seus propis generadors elèctrics per poder il·luminar. El focus encara 432 necessita treure un DR de 7 o menys per fer-ho.
 • focus 142: dr 4. Il·lumina la zona C. No hi ha objectius.
 • focus 412: dr 5. Il·lumina la zona A. No hi ha objectius.
 • focus 432: DR 8. No engega els generadors.
Com als torns anteriors, els dos focus en funcionament no troben res i el que té tots els comandos a sota no s'engega. Bé per a mi.

2. Atac naval
2.1. Defensa portuària
Queden 2 barques: Stephens a alta mar i Wallis a la zona d'aproximació (l'estuari del Loira).

A cada fase de trets hi ha un màxim de 12 impactes. Els impactes són amb 4 o menys.
 • Tret 1. TR 5,2,6: seria un impacte a Wallis-6, però el 5 vermell és tret errat i no hi ha focus per rebaixar-lo a quatre. Així és que el tret erra i la fase de trets acaba.
Wallis no ha rebut cap impacte en els 66 minuts de joc que ha passat al port de Saint Nazaire. Això és tenir sort. Espero que no es trobi ningú de retorn a Anglaterra.

Encontres a alta mar:
 • Ryder-3: DR 8: cap encontre. Stephens arriba a Anglaterra amb 3 mariners supervivents. 0,6 PV (total 63,7 PV)
2.2. Foc de cobertura britànic
Ja no tinc cap barca que pugui rebre el foc directe dels canons del port, així que tampoc poden fer foc de cobertura.

2.3. Foc dels canons del moll
Ja no tinc cap barca que pugui rebre el foc directe dels canons del port.

3. Moviment naval
 • Campbeltown: no pot moure (està encastat contra el dic)
 • Ryder: és a Anglaterra
 • Irwin: enfonsat
 • Platt: enfonsat
 • Falconar: és a Anglaterra
 • Collier: s'enfonsa
 • Wallis: mou de zona d'aproximació llunyana a alta mar
 • Horlock: és a Anglaterra
 • Henderson: és a Anglaterra
 • Boyd: enfonsat
 • Stephens: arriba a Anglaterra
 • Burt: és a Anglaterra
 • Beart: enfonsat
 • Tillie: enfonsat
 • Fenton: enfonsat
 • Rodier: enfonsat
 • Nock: és a Anglaterra
 • Wynn: és a Anglaterra
Fugida dels vaixells alemanys ancorats: dr 5: els vaixells del 5 ja s'han refugiat així que no hi ha cap moviment.

4. Càrrega/descàrrega de comandos

Ja no n'hi ha més.

5. Activació alemanya
DR 3 (DRM+1): 4: 4 activacions
 • TR 3,3,4: Stosstruppen-4 al poble vell.
 • TR 2,6,1: el pont de 261 ha estat volat, l'Stosstruppen no s'activa.
 • TR 5,2,3: Stosstruppen-6 al batalló 705 de Naval Flak.
 • TR 1,2,4: la zona 1 està aïllada dels comandos. L'Stosstruppen no s'activa.
S'activen un total de 10 nous soldats alemanys però en zones lluny de l'activitat actual.

6. Moviment terrestre
6.1. Moviment britànic

 • Roy-6 fugat al torn 10 (02.26)
 • Chant-2 de 484 a 455 (no es podrà fugar, cobreix la retirada)
 • Roderick-3 de 456 a 454 (no es podrà fugar, cobreix la retirada)
 • Smalley-5 embarcat a Wallis al torn 10
 • Brett-6 fugat al torn 10 (02.26)
 • Purdon-2 de 461 a 484 (no es podrà fugar, cobreix la retirada)
 • Newman-6 de 319 a 332 (fuig cap al poble nou a través del poble vell)
 • Birney-0 eliminat al torn 5 (01.52)
 • Hodgson-0 eliminat al torn 8 (02.10)
 • Walton-5 fugat al torn 11 (02.32)
 • Bradley-6 de 448 a 450 (en fuga cap a 541)
 • Wilson-0 eliminat al torn 2 (01.34)
 • Swayne-4 de 439 a 541 (es fuga) 0,4 PV (total 64,1 PV)
 • Burn-2 el deixo a 431 (ja no es pot fugar, cobrirà les retirades)
 • Woodcock-6 embarcat a Wallis al torn 10
 • Moss-5 eliminat al torn 3 (01.40) [carregats a la llanxa de Horlock]
 • Pennington-6 eliminat al torn 3 (01.40) [carregats a la llanxa de Wynn]
 • Hooper-1 de 459 a 438 (per cobrir la retirada de Newman)
 • Haines-0 eliminat al torn 4 (01.46)
6.2. Moviment alemany
Número de moviment: dr 2. Els Stosstruppen tenen els següents MF segons la seva força:
 • ST-1: 0
 • ST-2: 1
 • ST-3: 2
 • ST-4, ST-5, ST-6: 3
Ara sí que es mouen tots els alemanys. Suposo que amb la força que ara tenen els pocs comandos que queden ja no aguantaran el cop.

Moviments:
 • ST-6 de 511 a 408 (entra al mapa)
 • ST-6 de 541 a 439 (entra al mapa)
 • ST-6 de 419 a 439 (cap a Bradley)
 • ST-6 de 426 a 431 (sobre Burn)
 • ST-5 de 428 a 438 (sobre Hooper)
 • ST-4 de 334 a 320 (cap a Newman)
 • ST-2 de 336 a 335 (cap a Newman)
 • ST-4 de 466 a 462 (cap a Purdon)
 • ST-6 de 611 a 493 (entra al mapa)
 • ST-6 de 611 a 493 (entra al mapa)
7. Combat terrestre
7.1. Atacs britànics
 • Bradley-6 (450) ataca l'ST-6 de 439. DRM+1. DR 2,2. ST-6 passa a ST-4.
 • Burn-2 (431) ataca l'ST-6 de 431. DRM-1. DR 3,5. ST-6 passa a ST-1.
 • Hooper-1 (438) ataca l'ST-5 de 438. DRM-2. DR 3,4. ST-5 passa a ST-1
 • Newman-6 (332) ataca l'ST-4 de 320. DRM-1. DR 4,6. ST-4 eliminat.
Bons atacs. Quinze soldats alemanys eliminats. Comandos implacables fins al final.

7.2. Atacs alemanys
 • ST-6 (433) ataca Bradley-6 (450). DRM+0. DR 1,1. Bradley-6 perd 1 comando i passa a ser Bradley-5.
 • ST-4 (433) ataca Bradley-5 (450). DRM+0. DR 1,6. Bradley-5 perd els 5 comandos i és eliminat.
 • ST-2 (431) ataca Burn-2 (431). DRM+0. DR 6,5. Tret errat.
 • ST-1 (431) ataca Burn-2 (431). DRM+0. DR 1,3. Burn-2 perd els 2 comandos i és eliminat.
 • ST-1 (438) ataca Hooper-1 (438). DRM-1. DR 6,6. Tret errat.
Vuit comandos eliminats, que signifiquen perdre els grups de Bradley i Burn. Ara ja només el grup de Newman té força per gastar 3MF de moviment i escapar del mapa.

8. Demolicions

Ja no en faig.

9. Fi del torn
A 431 es consoliden un ST-1 i un ST-2 en un ST-3.

Aquest dotzè torn ha vist les últimes fugues de comandos. La resta de comandos estan massa tocats com per fugir i Newman massa lluny com per arribar a la sortida. Al proper torn s'acabarà el joc. Tinc
64,1 PV

Apunts relacionats: