dilluns, 7 d’abril de 2008

105. Raid on St. Nazaire. Partida 1. Torn 13 (i últim)

Raid on St. Nazaire

Partida 1, 2008-04-08
Torn 13 i últim (28 de març de 1942, 02:40)

Nota, tant els comandos com els Stosstruppen (ST) duen sufixat un nombre amb la quantitat de soldats de que encara disposen.

Començo el torn amb 64,1 punts. La xifra històrica és de 53 (superada!) La victòria total és a 70 punts.

1. Canons i focus
1.1. Recuperació

Tots els canons i focus alemanys estan en bon estat.

1.2. Il·luminació

Com que al torn 7 Smalley-5 ha danyat la central elèctrica, tots els focus queden apagats. Els focus 142 i 412 ja han engegat els seus propis generadors elèctrics per poder il·luminar. El focus encara 432 necessita treure un DR de 7 o menys per fer-ho.
 • focus 142: dr 4. Il·lumina la zona C. No hi ha objectius.
 • focus 412: dr 6. Il·lumina la zona 3. Hi ha 1 objectiu: Newman. dr 1: El focus troba objectiu!
 • focus 432: DR 5. El focus engega els generadors. dr 4. Il·lumina la zona 3. Hi ha un objectiu: Newman. dr 5. El focus no troba objectius.
Vaja, just ara que s'acaba el joc es recupera el tercer focus alemany i a més em detecten el comando de Newman. Això li dona un -1 als atacs contra Newman. Com que el focus en qüestió és el 412, que pot il·luminar les zones Z, A i 3, si Newman es mou a la zona 4 el focus ja no el pot seguir.

2. Atac naval
2.1. Defensa portuària
Ja no queda cap barca a la zona del port.

Encontres a alta mar:
 • Wallis-6: DR 6: cap encontre. Wallis arriba a Anglaterra amb 6 mariners supervivents i 11 comandos recollits a 336. 3,4 PV (total 67,5 PV)
Impressionant Wallis! Ha aguantat una hora sota el foc de l'artilleria alemanya sense rebre cap impacte, ha recollit dos dels comandos de demolició (Smalley i Woodcock) i els ha dut sans i estalvis fins a Anglaterra. Aquest Wallis mereix la Victoria Cross.

2.2. Foc de cobertura britànic
Ja no tinc cap barca que pugui rebre el foc directe dels canons del port, així que tampoc poden fer foc de cobertura.

2.3. Foc dels canons del moll
Ja no tinc cap barca que pugui rebre el foc directe dels canons del port.

3. Moviment naval
 • Campbeltown: no pot moure (està encastat contra el dic)
 • Ryder: és a Anglaterra
 • Irwin: enfonsat
 • Platt: enfonsat
 • Falconar: és a Anglaterra
 • Collier: s'enfonsa
 • Wallis: arriba a Anglaterra
 • Horlock: és a Anglaterra
 • Henderson: és a Anglaterra
 • Boyd: enfonsat
 • Stephens: és a Anglaterra
 • Burt: és a Anglaterra
 • Beart: enfonsat
 • Tillie: enfonsat
 • Fenton: enfonsat
 • Rodier: enfonsat
 • Nock: és a Anglaterra
 • Wynn: és a Anglaterra
Fugida dels vaixells alemanys ancorats: dr 4: els vaixells del 4 ja s'han refugiat així que no hi ha cap moviment.

4. Càrrega/descàrrega de comandos

Ja no n'hi ha més.

5. Activació alemanya
DR 7 (DRM+2): 9: 7 activacions
 • TR 3,2,2: Stosstruppen-4 al poble vell.
 • TR 6,5,4: la zona 65 ha quedat aïllada dels combats. L'Stosstruppen no s'activa.
 • TR 1,5,6: la zona 1 ha quedat aïllada dels combats. L'Stosstruppen no s'activa.
 • TR 2,1,6: la zona 2 ha quedat aïllada dels combats. L'Stosstruppen no s'activa.
 • TR 5,4,3: Stosstruppen-2 al batalló 703.
 • TR 2,2,2: la zona 2 ha quedat aïllada dels combats. L'Stosstruppen no s'activa.
 • TR 4,3,6: Stosstruppen-2 vora l'hangar dels submarins.
S'activen un total de 8 nous soldats alemanys però en zones lluny de l'activitat actual.

6. Moviment terrestre
6.1. Moviment britànic

 • Roy-6 fugat al torn 10 (02.26)
 • Chant-2 de 455 a 451 (no es podrà fugar, cobreix la retirada)
 • Roderick-3 de 454 a 445 (no es podrà fugar, cobreix la retirada)
 • Smalley-5 embarcat a Wallis al torn 10
 • Brett-6 fugat al torn 10 (02.26)
 • Purdon-2 de 484 a 455 (no es podrà fugar, cobreix la retirada)
 • Newman-6 de 332 a 331 (fuig cap al poble nou a través del poble vell)
 • Birney-0 eliminat al torn 5 (01.52)
 • Hodgson-0 eliminat al torn 8 (02.10)
 • Walton-5 fugat al torn 11 (02.28)
 • Bradley-0 eliminat al torn 12 (02.34)
 • Wilson-0 eliminat al torn 2 (01.34)
 • Swayne-4 fugat al torn 12 (02.34)
 • Burn-0 eliminat al torn 12 (02.34)
 • Woodcock-6 arribat a Anglaterra al torn 13 (02.40)
 • Moss-5 eliminat al torn 3 (01.40) [carregats a la llanxa de Horlock]
 • Pennington-6 eliminat al torn 3 (01.40) [carregats a la llanxa de Wynn]
 • Hooper-1 es queda a 438 (per cobrir la retirada de Newman)
 • Haines-0 eliminat al torn 4 (01.46)
6.2. Moviment alemany
Número de moviment: dr 3. Els Stosstruppen tenen els següents MF segons la seva força:
 • ST-1, ST-2: 0
 • ST-3: 1
 • ST-4: 2
 • ST-5, ST-6: 3
L'únic element que em pot sumar punts és Newman, si es fuga. Newman és l'objectiu de la guarnició alemanya.

Moviments:
 • ST-6 de 408 a 410
 • ST-6 de 439 a 447
 • ST-4 de 439 a 432
 • ST-4 de 322 a 310
 • ST-4 de 488 a 484
 • ST-6 de 493 a 456
 • ST-6 de 493 a 456
 • ST-4 de 443 a 444
7. Combat terrestre
7.1. Atacs britànics
 • Hooper-1 (438) ataca l'ST-1 de 438. DRM-2. DR 5,2. Tret errat.
 • Newman-6 (331) ataca l'ST-1 de 438. DRM-1. DR 2,1. ST-1 eliminat.
 • Purdon-2 (455) ataca l'ST-4 de 484. DRM+2. DR 4,1. Tret errat.
 • Chant-2 (451) ataca l'ST-4 de 444. DRM+2. DR 5,5. Tret errat.
7.2. Atacs alemanys
 • ST-3 (431) ataca Hooper-1 (438). DRM+0. DR 5,6. Tret errat.
 • ST-4 (484) ataca Purdon-2 (455). DRM+1. DR 5,2. Tret errat.
 • ST-4 (444) ataca Chant-2 (451). DRM+1. DR 3,3. Chant-2 perd els 2 comandos i és eliminat.
Un nou comando eliminat (Chant) i poca cosa més. Els trets alemanys han estat molt dolents, però la realitat sobre el mapa ens indica que cap més comando podrà escapar de la vila de Saint Nazaire. Entre Newman i la sortida hi ha un mínim de 19 soldats alemanys, més els que s'activin, cosa que fa l'escapada totalment impossible. Els altres tres grups de comandos estan massa delmats com per poder fugir.

Decideixo acabar aquí la partida i rendir els 12 comandos supervivents (3 de Roderick, 2 de Purdon, 6 de Newman i 1 de Hooper).

8. Demolicions

Demolició especial del destructor Campbeltown a l'últim torn de joc. drm-2. dr 2. El Campbeltown explota i ensorra el dic sud del Moll Normandia. 12 PV (total 79,5 PV)

9. Fi del torn
A 541 es consoliden dos ST-2 en un ST-4.

He decidit acabar el joc en aquest tretzè torn. És massa difícil que pugui obtenir algun punt més i només veuria la resta de comandos massacrats. Ja fa estona que he superat la barrera històrica de punts i tenia la victòria total a l'abast, només depenent de la correcta explosió del Campbeltown.

Per fer explotar el Campbeltown Tenia un -1 per haver-lo encastat correctament i un altre -1 per la velocitat en el moment del xoc. El dr ha estat un 2 cosa que vol dir que, l'endemà de la batalla, el destructor carregat d'explosius ha fet saltar pels aires la comporta del dic i ha inutilitzat Saint Nazaire com a port militar nazi.

L'objectiu dels comandos, la temerària carrega d'infanteria lleugera, ha estat un èxit total. Tinc
79,5 PV

Apunts relacionats: