dilluns, 10 de setembre de 2007

53. Wings of War: anàlisi dels impactes

Abstract: analysis of the different impact types in the game Wings of War - Dawn of war.

He fet un petit anàlisi dels tipus d'impactes al joc Wings of War - Dawn of war.

El joc inclou tres tipus d'impactes: A, B i C. Els impactes són marcadors que per una cara tenen la lletra del seu tipus (A, B o C) i de l'altra banda tenen el dany de l'impacte i el possible dany crític addicional. Hi ha 71 impactes de tipus A, 59 de tipus B i 59 de tipus C. Els impactes van de zero a vuit punts de dany. Els avions tenen una resistència d'entre setze i dinou punts de dany. Els danys crítics són els mateixos als tres grups d'impacte:
  • timó bloquejat a l'esquerra (x2)
  • timó bloquejat a la dreta (x2)
  • motor espatllat (x2)
  • tripulant ferit (x2)
  • fum (x2)
  • foc
  • explosió
Com que els tres grups d'impactes tenen els mateixos dotze impactes crítics, la probabilitat de treure un crític és del 17% pel tipus A i del 20% pels tipus B i C. Estem parlant d'un crític cada cinc o sis impactes. No està malament. A part, l'impacte crític també acumula punts de danys, indicats a la mateixa peça, que he inclòs a la distribució de danys de la taula inferior.

Els efectes dels crítics són en general molestos durant una estona, excepte la ferida (que es converteix en mort el segon cop) i l'explosió, que destrueix l'avió immediatament. Això vol dir que sempre hi ha un 1,5% de probabilitat de destruir un avió amb un sol impacte. A la imatge de la dreta podeu veure un avió que ja té tres impactes (un A i dos B) i tres marcadors de foc actius. No ho deu estar passant gaire bé!

Anem pels punts de dany. La seva distribució és la següent:
  • impactes A: 0x19, 1x19, 2x20, 3x10, 4x3
  • impactes B: 0x10, 1x7, 2x12, 3x9, 4x8, 5x6, 6x3, 7x2, 8x2
  • impactes C: 0x25, 3x12, 5x10, 6x7, 8x5
El tipus A té un total de dany de 101, el B i el C són de 168. Això vol dir que el tipus A fa un dany mitjà de 1,4 per impacte mentre que el B i el C el fan de 2,8. Tot això vol dir que per abatre un avió de resistència 17 calen 12 impactes de tipus A o 6 de tipus B o C. Ara ja sabem més o menys a què atendre'ns.

Podem observar que en els impactes de tipus A representen la meitat del dany dels impactes de tipus B o C. Els B i els C tenen una distribució de dany diferent: els B poden fer tot tipus de dany (de 0 a 8 punts) en una distribució força equilibrada. Els C, en canvi, tenen una colla de peces de dany zero i llavors concentren totes les peces als danys de 3, 5, 6 i 8.

Diríem que al C li costa un pèl més tocar, però que quan toca fa molt de mal, en canvi el B sempre va fent mal i a l'A li costa fer mal. A llarg plaç, els efectes de B i C són equivalents, mentre que A queda força més enrere.

Bé, aquest és l'anàlisi del dany en aquest joc. Feu-lo servir per planificar bé les vostre esquadrilles de combat.

Bona caça!


Apunts relacionats: